продуктови кодове за nokia 3120 classic

2 август 2008 § 3 Коментари

полезно е ако искате да промените езиковият пакет

product codes for nokia 3120 classic rm-364

MEA

0560881 06.20 Mea_M6, Latin, Mocha
0559081 06.20 Mea_M1, Arabic, Graphite
0561852 06.20 Mea_M10, Latin, Indigo_Blue
0561875 06.20 Mea_M12, Latin, Chestnut_Brown
0559087 06.20 Mea_M6, Latin, Graphite
0561725 06.20 Mea_M10, Latin, Deep_Red
0560889 06.20 Mea_M14, Arabic, Mocha
0560876 06.20 Mea_M1, Arabic, Mocha
0561868 06.20 Mea_M5, Farsi, Chestnut_Brown
0559085 06.20 Mea_M4, Urdu, Graphite
0559093 06.20 Mea_M12, Latin, Graphite
0561845 06.20 Mea_M2, Arabic, Indigo_Blue
0560962 06.20 Mea_M11, Latin, Plum
0561730 06.20 Mea_M14, Arabic, Deep_Red
0561711 06.20 Mea_M9, Latin, Deep_Red
0559090 06.20 Mea_M9, Latin, Graphite
0561715 06.20 Mea_M1, Arabic, Deep_Red
0561879 06.20 Mea_M13, Latin, Chestnut_Brown
0559082 06.20 Mea_M2, Arabic, Graphite
0561873 06.20 Mea_M10, Latin, Chestnut_Brown
0561859 06.20 Mea_M9, Latin, Chestnut_Brown
0561729 06.20 Mea_M13, Latin, Deep_Red
0561863 06.20 Mea_M2, Arabic, Chestnut_Brown
0561723 06.20 Mea_M7, Latin, Deep_Red
0561854 06.20 Mea_M12, Latin, Indigo_Blue
0559097 06.20 Mea_M15, Latin, Graphite
0561870 06.20 Mea_M7, Latin, Chestnut_Brown
0560886 06.20 Mea_M12, Latin, Mocha
0559084 06.20 Mea_M3, Latin, Graphite
0560965 06.20 Mea_M13, Latin, Plum
0562955 06.20 rm364_MEA_M13_South_Africa_Graphite_Swap
0561727 06.20 Mea_M12, Latin, Deep_Red
0561866 06.20 Mea_M4, Urdu, Chestnut_Brown
0560884 06.20 Mea_M10, Latin, Mocha
0560878 06.20 Mea_M3, Latin, Mocha
0560935 06.20 Mea_M1, Arabic, Plum
0560936 06.20 Mea_M1, Arabic, Plum
0560883 06.20 Mea_M8, Latin, Mocha
0560961 06.20 Mea_M10, Latin, Plum
0560942 06.20 Mea_M7, Latin, Plum
0561848 06.20 Mea_M5, Farsi, Indigo_Blue
0561882 06.20 Mea_M15, Latin, Chestnut_Brown
0561847 06.20 Mea_M4, Urdu, Indigo_Blue
0560887 06.20 Mea_M13, Latin, Mocha
0561856 06.20 Mea_M13, Latin, Indigo_Blue
0560939 06.20 Mea_M4, Urdu, Plum
0560880 06.20 Mea_M5, Farsi, Mocha
0561857 06.20 Mea_M14, Arabic, Indigo_Blue
0559094 06.20 Mea_M13, Latin, Graphite
0561858 06.20 Mea_M15, Latin, Indigo_Blue
0560875 06.20 Mea_M1, Arabic, Mocha
0561726 06.20 Mea_M11, Latin, Deep_Red
0561820 06.20 Mea_M1, Arabic, Indigo_Blue
0561862 06.20 Mea_M1, Arabic, Chestnut_Brown
0561860 06.20 Mea_M1, Arabic, Chestnut_Brown
0559096 06.20 Mea_M14, Arabic, Graphite
0561721 06.20 Mea_M5, Farsi, Deep_Red
0561719 06.20 Mea_M4, Urdu, Deep_Red
0559088 06.20 Mea_M7, Latin, Graphite
0561849 06.20 Mea_M6, Latin, Indigo_Blue
0559086 06.20 Mea_M5, Farsi, Graphite
0561846 06.20 Mea_M3, Latin, Indigo_Blue
0559091 06.20 Mea_M10, Latin, Graphite
0561718 06.20 Mea_M3, Latin, Deep_Red
0560890 06.20 Mea_M15, Latin, Mocha
0561853 06.20 Mea_M11, Latin, Indigo_Blue
0561851 06.20 Mea_M8, Latin, Indigo_Blue
0561865 06.20 Mea_M3, Latin, Chestnut_Brown
0560963 06.20 Mea_M12, Latin, Plum
0561871 06.20 Mea_M8, Latin, Chestnut_Brown
0561844 06.20 Mea_M1, Arabic, Indigo_Blue
0560882 06.20 Mea_M7, Latin, Mocha
0561714 06.20 Mea_M1, Arabic, Deep_Red
0561731 06.20 Mea_M15, Latin, Deep_Red
0560967 06.20 Mea_M15, Latin, Plum
0561724 06.20 Mea_M8, Latin, Deep_Red
0561874 06.20 Mea_M11, Latin, Chestnut_Brown
0560940 06.20 Mea_M5, Farsi, Plum
0561880 06.20 Mea_M14, Arabic, Chestnut_Brown
0560937 06.20 Mea_M2, Arabic, Plum
0560941 06.20 Mea_M6, Latin, Plum
0561728 06.20 Mea_M13, Latin, Deep_Red
0560874 06.20 Mea_M9, Latin, Mocha
0559092 06.20 Mea_M11, Latin, Graphite
0560877 06.20 Mea_M2, Arabic, Mocha
0560966 06.20 Mea_M14, Arabic, Plum
0561722 06.20 Mea_M6, Latin, Deep_Red
0560888 06.20 Mea_M13, Latin, Mocha
0559089 06.20 Mea_M8, Latin, Graphite
0561716 06.20 Mea_M2, Arabic, Deep_Red
0560964 06.20 Mea_M13, Latin, Plum
0561850 06.20 Mea_M7, Latin, Indigo_Blue
0561819 06.20 Mea_M9, Latin, Indigo_Blue
0561869 06.20 Mea_M6, Latin, Chestnut_Brown
0560943 06.20 Mea_M8, Latin, Plum
0560960 06.20 Mea_M9, Latin, Plum
0560879 06.20 Mea_M4, Urdu, Mocha
0561876 06.20 Mea_M13, Latin, Chestnut_Brown
0559095 06.20 Mea_M13, Latin, Graphite
0560885 06.20 Mea_M11, Latin, Mocha
0561855 06.20 Mea_M13, Latin, Indigo_Blue
0560938 06.20 Mea_M3, Latin, Plum
0559080 06.20 Mea_M1, Arabic, Graphite

EUROPE

0561707 06.20 Euro_I, Latin, Deep_Red
0559060 06.20 Euro_C, Latin, Graphite
0561695 06.20 rm364_Euro_C_Graphite_Swap
0561817 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Indigo_Blue
0560845 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Mocha
0560896 06.20 Euro_C, Latin, Plum
0564818 06.20 Euro_I, Cyrillic, Graphite
0561907 06.20 Euro_H, Greek, Chestnut_Brown
0560892 06.20 Euro_B, Latin, Plum
0560900 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Plum
0561801 06.20 Euro_C, Latin, Indigo_Blue
0561898 06.20 Euro_C, Latin, Chestnut_Brown
0560898 06.20 Euro_C, Latin, Plum
0561701 06.20 Euro_F, Hebrew, Deep_Red
0560911 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Plum
0564388 06.20 RM-364 3120c EURO-C CTV UK PLUM
0561708 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Deep_Red
0555309 06.20 Euro_A, Latin, Graphite
0564648 06.20 RM-364 3120c EURO-A TDC DK GRAPH
0561798 06.20 Euro_A, Latin, Indigo_Blue
0561803 06.20 Euro_C, Latin, Indigo_Blue
0560902 06.20 Euro_D, Latin, Plum
0561910 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Chestnut_Brown
0561689 06.20 Euro_B, Latin, Deep_Red
0560894 06.20 Euro_C, Latin, Plum
0559058 06.20 Euro_B, Latin, Graphite
0560906 06.20 Euro_H, Greek, Plum
0562000 06.20 rm364_Euro_C_Turkey_Graphite_Swap
0564826 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Chestnut_Brown
0560830 06.20 Euro_B, Latin, Mocha
0561804 06.20 Euro_C, Latin, Indigo_Blue
0561697 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Deep_Red
0564821 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Plum
0561810 06.20 Euro_E, Latin, Indigo_Blue
0561896 06.20 Euro_C, Latin, Chestnut_Brown
0561816 06.20 Euro_I, Latin, Indigo_Blue
0560834 06.20 Euro_C, Latin, Mocha
0561705 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Deep_Red
0561903 06.20 Euro_D, Latin, Chestnut_Brown
0561894 06.20 Euro_C, Latin, Chestnut_Brown
0560841 06.20 Euro_F, Hebrew, Mocha
0562094 06.20 RM-364 3120 EURO-A 3 DK GRAPH
0560842 06.20 Euro_H, Greek, Mocha
0561807 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Indigo_Blue
0559065 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Graphite
0561691 06.20 Euro_C, Latin, Deep_Red
0560899 06.20 Euro_D, Latin, Plum
0564284 06.20 RM-364 3120 EURO-D ORANGE SK GRAPH
0562002 06.20 rm364_Euro_I_Ukraine_Graphite_Swap
0561693 06.20 Euro_C, Latin, Deep_Red
0565213 06.20 RM-364 3120c EURO-C CTV ES GRAPH
0561638 06.20 Euro_A, Latin, Deep_Red
0560832 06.20 Euro_C, Latin, Mocha
0559059 06.20 Euro_C, Latin, Graphite
0560838 06.20 Euro_D, Latin, Mocha
0561911 06.20 Euro_I, Latin, Chestnut_Brown
0564387 06.20 RM-364 3120c EURO-C CTV UK GRAPH
0564823 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Deep_Red
0559072 06.20 Euro_H, Greek, Graphite
0561908 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Chestnut_Brown
0559069 06.20 Euro_D, Latin, Graphite
0561699 06.20 Euro_D, Latin, Deep_Red
0561891 06.20 Euro_C, Latin, Chestnut_Brown
0560908 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Plum
0560843 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Mocha
0559071 06.20 Euro_F, Hebrew, Graphite
0561901 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Chestnut_Brown
0561812 06.20 Euro_H, Greek, Indigo_Blue
0559076 06.20 Euro_I, Cyrillic, Graphite
0561904 06.20 Euro_D, Latin, Chestnut_Brown
0561814 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Indigo_Blue
0561702 06.20 Euro_H, Greek, Deep_Red
0560847 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Mocha
0560840 06.20 Euro_E, Latin, Mocha
0560905 06.20 Euro_F, Hebrew, Plum
0561813 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Indigo_Blue
0560836 06.20 Euro_D, Latin, Mocha
0562092 06.20 RM-364 3120 EURO-A 3 SE GRAPH
0561698 06.20 Euro_D, Latin, Deep_Red
0560901 06.20 Euro_D, Latin, Plum
0561811 06.20 Euro_F, Hebrew, Indigo_Blue
0561799 06.20 Euro_B, Latin, Indigo_Blue
0560895 06.20 Euro_C, Latin, Plum
0559075 06.20 Euro_I, Cyrillic, Graphite
0559073 06.20 Euro_I, Cyrillic, Graphite
0564863 06.20 RM-364 3120c EURO-A SONOFON DK GRAPH
0561905 06.20 Euro_E, Latin, Chestnut_Brown
0561706 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Deep_Red
0561700 06.20 Euro_E, Latin, Deep_Red
0560903 06.20 Euro_E, Latin, Plum
0561598 06.20 RM-364 3120c EURO-C MOVISTAR ES GRAPH
0560891 06.20 Euro_A, Latin, Plum
0559070 06.20 Euro_E, Latin, Graphite
0561906 06.20 Euro_F, Hebrew, Chestnut_Brown
0561815 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Indigo_Blue
0564824 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Indigo_Blue
0561690 06.20 Euro_C, Latin, Deep_Red
0559062 06.20 Euro_C, Latin, Graphite
0562001 06.20 rm364_Euro_I_Russia_Graphite_Swap
0559064 06.20 Euro_D, Latin, Graphite
0559078 06.20 Euro_I, Cyrillic, Graphite
0560833 06.20 Euro_C, Latin, Mocha
0561802 06.20 Euro_C, Latin, Indigo_Blue
0560907 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Plum
0560846 06.20 Euro_I, Latin, Mocha
0560910 06.20 Euro_I, Latin, Plum
0559061 06.20 Euro_C, Latin, Graphite
0561909 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Chestnut_Brown
0561692 06.20 Euro_C, Latin, Deep_Red
0560893 06.20 Euro_C, Latin, Plum
0561597 06.20 RM-364 3120c EURO-C 3 IT GRAPH
0560831 06.20 Euro_C, Latin, Mocha
0561892 06.20 Euro_C, Latin, Chestnut_Brown
0560837 06.20 Euro_D, Cyrillic/Mac, Mocha
0559077 06.20 Euro_I, Latin, Graphite
0564819 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Mocha
0560844 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Mocha
0561912 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Chestnut_Brown
0561809 06.20 Euro_D, Latin, Indigo_Blue
0559067 06.20 Euro_D, Latin, Graphite
0562433 06.20 RM-364 3120 EURO-C ORANGE ES GRAPH
0559063 06.20 Euro_C, Latin, Graphite
0561694 06.20 Euro_C, Latin, Deep_Red
0561890 06.20 Euro_B, Latin, Chestnut_Brown
0561806 06.20 Euro_D, Latin, Indigo_Blue
0561899 06.20 Euro_D, Latin, Chestnut_Brown
0561696 06.20 Euro_D, Latin, Deep_Red
0561703 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Deep_Red
0561800 06.20 Euro_C, Latin, Indigo_Blue
0560909 06.20 Euro_I, Cyrillic/Rus, Plum
0561887 06.20 Euro_A, Latin, Chestnut_Brown
0560835 06.20 Euro_C, Latin, Mocha
0561808 06.20 Euro_D, Latin, Indigo_Blue
0560839 06.20 Euro_D, Latin, Mocha
0560828 06.20 Euro_A, Latin, Mocha

Advertisements

§ 3 Responses to продуктови кодове за nokia 3120 classic

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading продуктови кодове за nokia 3120 classic at dgtl.

meta

%d bloggers like this: